Pływamy i nurkujemy

Pomimo zwariowanych czasów nasze zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywają się normalnie. Grupy wyjeżdżają na basen według swoich harmonogramów, żadne zajęcia nie są odwoływane. Nawet, jeśli jedziemy z jedną czy dwoma osobami! Dlatego też obowiązuje stała opłata miesięczna. Nieobecności (zarówno realnie chorobowe, jak i wynikające z innych przyczyn, np. kwarantanny) zgodnie z regulaminem sekcji można odrabiać bezterminowo, z innymi grupami. A czasem nawet nie trzeba, jeśli w danym miesiącu zrealizowaliśmy dodatkowy, piąty wyjazd. Od 23.XII rozpoczyna się w szkołach przerwa świąteczna, lecz na basen jeździmy planowo, odbierając dzieciaki z domów, podobnie jak podczas okresu zdalnego nauczania. Będzie to dobry czas, żeby poodrabiać wszystkie zaległości. Zapraszamy na zajęcia!