Sekrety sukcesu

Czy to omówienie cech i procesów, które rozwijamy na zajęciach żeglarskich? Nie! To szkolenie Rady Pedagogicznej na temat cech i kompetencji wymaganych przy orientacji zawodowej uczniów, które powinniśmy jako nauczyciele zawierać w swoich lekcjach. I pomyśleć tylko, że żeglarstwo jest ich doskonałym kondensatem, wymagamy wszystkich po kolei na każdym treningu: komunikatywność – w załodze, z innymi załogami, z instruktorem bezpośrednio i przez radio; sumienność i dokładność – na każdym kroku zajęć, przy każdej czynności, absolutna podstawa żeglarstwa, samodzielność – wszystko robimy samodzielnie, klarujemy łódki i żeglujemy; praca w grupie – załoga!; myślenie analityczne – kiedy zwrot? jak ustawić żagiel? jak mogę płynąć skuteczniej?; organizacja pracy – cały klar łódek; kreatywność – jak zaplanować trasę? dojdę tym kursem czy nie?; odporność na stres – he, he, wskoczcie z nami na łódeczkę, powieje, zrobimy fale motorówką…; uczenie się – jak to działa? jak się nazywa? jak się wiąże? jak…?  Navigare necesse est, vivere non est necesse!