Rytmika

„Wychowanie powinno  – tak w dziedzinie muzycznej, jak i dziedzinie życia emocjonalnego – zająć się rytmami bytu ludzkiego, harmonizować funkcje cielesne z funkcjami myślowymi”

Emil Jaqes – Dalcroze

 To myśl przewodnia zajęć rytmicznych.

W ramach pracy z grupą oferujemy:

umuzykalnienie – wrażliwość słuchowa, która w prosty sposób zabaw przy muzyce aktywuje i rozwija receptor słuchu

świadomość ciała i koordynacja ruchu – ważna podczas czynności codziennych, kluczowa podczas nauki pisania i czytania, a przyszłości ……… prowadzenia samochodu!

nauka piosenek – a przez co kształcenie słuchu, pamięci oraz zapewnienie dobrej zabawy

nauka układów rytmicznych i prostych układów tanecznych – i znów wracamy do rozwijania pamięci, lecz także koncentracji uwagi

lekcje otwarte dla rodziców – więc sprawdzenie postępów czynionych przez pociechy

pokazy podczas imprez organizowanych przez szkołę oraz inne placówki