Program „Wspieramy Najlepszych”

Program „Wspieramy Najlepszych” zaczynamy wdrażać od 2016 roku. Pozostaje on w ścisłym związku z projektem „Kultura, Nauka i Sport”, jest jego naturalnym uzupełnieniem.

Założenia programu „Wspieramy Najlepszych”

 1. Środowisko działania

Możliwości rozwijania swoich zainteresowań i realizacji pasji są obecnie nieograniczone. Młodzi ludzie mogą z łatwością realizować się profesjonalnie w tak abstrakcyjnych dla starszych pokoleń dziedzinach jak np. żeglarstwo, narciarstwo, nurkowanie, jazda konna, wspinaczka, łucznictwo oraz w kierunkach artystycznych, humanistycznych i ścisłych. Niestety, uczestnictwo w nich wiąże się z kosztami, które choć obiektywnie niskie, często przekraczają możliwości wielu domowych budżetów. Przekonaliśmy się wielokrotnie, że różnorodne sposoby dofinansowywania zajęć przynoszą więcej szkody niż pożytku; ludzie nie wykorzystują danych im możliwości, a co więcej – wzrastają w przekonaniu, że „wszystko im się należy”. Stąd pomysł, by od najmłodszych lat uczyć szacunku dla pracy i przedsiębiorczości, stwarzając samym beneficjentom możliwość zarobienia funduszy niezbędnych do zrealizowania swoich pasji i marzeń; zarobienia – przez rzetelną naukę, solidne wypełnianie swoich szkolnych obowiązków.

2. Cel Programu

 • Aktywizacja dzieci i młodzieży do skutecznego samodzielnego działania opartego na wolnorynkowych mechanizmach
 • Nauka szacunku dla rzetelnej pracy jako drogi realizacji swoich marzeń
 • Umożliwienie rozwoju młodych talentów
 • Atrakcyjna promocja firm i instytucji obejmujących mecenatem rozwój młodych talentów

3. Sposób realizacji

 • Uczniowie ubiegający się o objęcie mecenatem przez Sponsora muszą spełniać warunki określone w „Regulaminie przyznawania dofinansowania zajęć”, szczególnie wykazywać się nienaganną postawą, osiągać bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczącą ich poprawę i wzrost zaangażowania.
 • Firmy / instytucje obejmują mecenatem uczniów spełniających warunki uczestnictwa w Programie i finansują ich udział w wybranych formach zajęć pozalekcyjnych. Sposób i zakres finansowania określa „Regulamin finansowania zajęć”
 • Program „Wspieramy Najlepszych” zakłada promocję medialną (Internet, prasa, radio i TV) i personalną (środowisko lokalne, konkursy, akcje) sponsorów, beneficjentów zajęć (najlepsi uczniowie) oraz szkół uczestniczących w Programie. Przywileje wynikające z promocji określa „Regulamin działań promocyjnych”

4. Oczekiwane efekty

 • Umożliwienie wszystkim młodym ludziom realizacji swoich pasji, życiowych marzeń, rozwijania talentów rzutujących na możliwość przyszłej kariery.
 • Pobudzanie motywacji do nauki, zdobywania dobrych ocen, poszanowania pracy i wysiłku oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru jako sposób zarabiania pieniędzy niezbędnych do sfinansowania realizacji wymarzonych pasji
 • Wyrabianie od najmłodszych lat zrozumienia wolnorynkowych mechanizmów stanowiących pracę i wysiłek niezbędnymi dla uzyskania celu. Uzmysłowienie utopii powszechnego przekonania o dostawaniu czegokolwiek „za darmo”.

Flash