Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia prowadzone w grupach dyspanseryjnych: dobór ćwiczeń dostosowany zależności od stwierdzonej dysfunkcji. Możliwość przebadania dzieci pod kątem występowania wad postawy.